رول سلفون حرارتی مات و براق جهت استفاده در دستگاههای سلفون کش.

رول سلفون حرارتی 

 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 29.5 سانت

  850,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 34.5 سانت

  990,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 22.5 سانت - 1000 متری

  680,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 22.5 سانت - 1000 متری

  680,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 34.5 سانت

  990,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 29.5 سانت

  850,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  رول سلفون براق 22 میکرون عرض 34.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون براق 22 میکرون عرض 44.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون براق 22 میکرون عرض 49.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون براق 22 میکرون عرض 69.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون مات 23 میکرون عرض 34.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون مات 23 میکرون عرض 44.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون مات 23 میکرون عرض 49.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون مات 23 میکرون عرض 69.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول لمینیت 32 میکرون 200 متری براق عرض 104 سانتی متر

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون براق 22 میکرون عرض 22.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون براق 22 میکرون عرض 29.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون براق 24 میکرون عرض 69.5 سانت

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون مات 23 میکرون عرض 22.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رول سلفون مات 23 میکرون عرض 29.5 سانت - 3000 متری

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف