• ریبون پرینتر سوزنی

    پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) برای انجام عملیات چاپ از ریبون استفاده می کنند و عملیات چاپ با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون انجام می‌شود.