در منوی ریسوگراف می توانید دستگاههای پریپورت و ریسوگراف و مواد مصرفی شامل مرکب در رنگهای متنوع و مستر در سایزهای مختلف را پیدا کنید.

ریسوگراف 

 • مرکب پریپورت ریکو VT مشکی حجم: 600 میلی لیتر مخصوص دستگاههای پریپورت ریکو در مدل های زیر: Ricoh VT-1730/1800/2105/2130/2500

  55,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مرکب CZ مشکی سازگار با ریسوگراف مدل CZ 180

  140,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مرکب RP مشکی طرح درجه یک سازگار با مدلهای ریسوگراف RP 3590 - RP 3500 - RP 3105 - RP 3100 - FR 3950a - FR 3950 - FR 3910 - FR 2950

  120,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مرکب RN مشکی طرح درجه یک سازگار با ریسوگراف مدل RN 2050 - RN 2150 - RN 2550

  120,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مرکب EZ طرح مشکی سازگار با کلیه مدلهای ریسوگراف RZ - EZ به جز RZ 970

  145,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مرکب CR مشکی سازگار با ریسوگراف مدل CR 1630 - CR 1610

  120,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مرکب JP-12 مشکی خارجی - 600 میلی لیتر

  55,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مرکب RZ مشکی سازگار با کلیه مدلهای ریسوگراف RZ - EZ به جز RZ 970

  145,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مرکب دستگاه گستتنر مشکی - Gestetner مرکب مشکی گستتنر CPI-7

  55,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مستر دستگاه ریسوگراف مدل JP-80 سایز A3 طرح درجه یک قابل استفاده در : JP8000, 8500 طول : 100 متر قطر رول : 51 میلی‌متر

  1,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مستر دستگاه گستتنر (Gestetner) سایز A3 - CPMT23 طرح درجه یک

  990,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مرکب GR مشکی سازگار با کلیه مدلهای ریسوگراف GR 2710 - GR 2700 - GR 1750 - GR 1700 - GR 3710 - GR 2750 - GR 3750 

  125,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مستر دستگاه ریسوگراف مدل JP-30 سایز A3 طرح درجه یک قابل استفاده در : JP3000 طول : 100 متر قطر : 51 میلی‌متر

  590,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مستر دستگاه ریسوگراف مدل های VT سایز A3 طرح درجه یک

  590,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مستر دستگاه ریسوگراف مدل RP 08 سایز A3 طرح درجه یک سازگار با ریسوگراف مدل RP 3700 - RP 3790

  990,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مستر دستگاه ریسوگراف مدل های VT سایز B4 طرح درجه یک

  550,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مستر دستگاه ریسوگراف مدل JP-50 سایز A3 طرح درجه یک قابل استفاده در : JP5000, 5500, 5600, 5800 طول : 100 متر قطر : 38.5 میلی‌متر

  590,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مستر دستگاه ریسوگراف مدل های RN سایز B4 طرح درجه یک سازگار با ریسوگراف مدل RN 2050 - RN 2150 - RN 2550

  450,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مستر دستگاه ریسوگراف مدل های JP سایز B4 طرح درجه یک

  530,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مستر دستگاه ریسوگراف مدل های RZ سایز A4 طرح درجه یک

  480,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف