ملزومات صحافی

ملزومات صحافی 

43 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

دستگاه پانچ کاغذ HDP2150 کانگارو Kangaro HDP2150 Heavy Duty Punch دستگاه پانچ با قابلیت پانچ کاغذ تا 150 برگ

160,000 تومان 175,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 8 میلیمتر قیمت هر عدد : 115 تومان

46,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

طلق رو جلدی ضخیم A4 پاپکو

45,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 10 میلیمتر قیمت هر عدد : 145 تومان

43,500 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 22 میلیمتر قیمت هر عدد : 430 تومان

43,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 45 میلیمتر قیمت هر عدد : 1400 تومان

42,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

طلق رو جلدی ضخیم A4

40,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 25 میلیمتر قیمت هر عدد : 500 تومان

40,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 20 میلیمتر قیمت هر عدد : 390 تومان

39,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر دوبل فلزی 14.3 میلیمتر

38,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 40 میلیمتر قیمت هر عدد : 1200 تومان

36,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 35 میلیمتر قیمت هر عدد : 700 تومان

35,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 12 میلیمتر قیمت هر عدد : 175 تومان

35,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 30 میلیمتر قیمت هر عدد : 575 تومان

34,500 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر دوبل فلزی 12.7 میلیمتر

33,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 14 میلیمتر قیمت هر عدد : 220 تومان

33,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 16 میلیمتر قیمت هر عدد : 250 تومان

30,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

چسب گرم مخصوص جهت استفاده در دستگاههای صحافی چسب گرم فروش به صورت کیلویی

30,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر دوبل فلزی 11.1 میلیمتر

29,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

شیرازه 10 میلیمتر مناسب برای صحافی با حجم زیاد

28,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

شیرازه 12 میلیمتر مناسب برای صحافی با حجم زیاد

28,000 تومان
مشاهده سریع
ناموجود
0 دیدگاه

فنر پلاستیکی 20 میلیمتر

28,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

شیرازه 8 میلیمتر مناسب برای صحافی با حجم متوسط

27,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر مارپیچ فلزی 18 میلیمتر قیمت هر عدد : 270 تومان

27,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

شیرازه 6 میلیمتر مناسب برای صحافی با حجم کم

27,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

شیرازه 4 میلیمتر مناسب برای صحافی با حجم کم

25,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر دوبل فلزی 9.5 میلیمتر

25,000 تومان
مشاهده سریع
ناموجود
0 دیدگاه

فنر پلاستیکی 18 میلیمتر

22,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر دوبل فلزی 7.9 میلیمتر

21,000 تومان
مشاهده سریع
ناموجود
0 دیدگاه

فنر پلاستیکی 16 میلیمتر

20,000 تومان
مشاهده سریع
ناموجود
0 دیدگاه

فنر پلاستیکی 32 میلیمتر

20,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

کاور سلفونی A3

18,000 تومان
مشاهده سریع
ناموجود
0 دیدگاه

فنر پلاستیکی 14 میلیمتر

18,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

فنر دوبل فلزی 6.4 میلیمتر

17,000 تومان
مشاهده سریع
ناموجود
0 دیدگاه

فنر پلاستیکی 25 میلیمتر

16,500 تومان
مشاهده سریع
ناموجود
0 دیدگاه

فنر پلاستیکی 12 میلیمتر

16,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
2 دیدگاه

طلق رو جلدی A4

15,000 تومان
مشاهده سریع
ناموجود
0 دیدگاه

فنر پلاستیکی 22 میلیمتر

15,000 تومان
مشاهده سریع
ناموجود
0 دیدگاه

فنر پلاستیکی 10 میلیمتر

14,000 تومان
مشاهده سریع
ناموجود
0 دیدگاه

فنر پلاستیکی 8 میلیمتر

11,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

کاور سلفونی A4

8,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

سوزن منگنه

5,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

جلد های آماده جهت صحافی اسناد با دستگاه صحافی چسب گرم ایکس آفیس. در چهار رنگ سفید، مشکی، قرمز و سرمه ای با قابلیت صحافی از 10 تا 240 برگ.

1,500 تومان
مشاهده سریع
نمایش 1 - 43 از 43 مورد

بالا