انواع رول لیبل مخصوص دستگاههای لیبل پرینتر

رول لیبل 

 • لیبل پی وی سی نارنجی سایز : 51*34 تعداد در رول: 3000 عدد دو ردیفه

  230,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل کاغذی 30*10 میلیمتر - 10000 تایی 3 ردیفه

  140,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل کاغذی 25*12 میلیمتر - 10000 تایی 3 ردیفه

  135,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل کاغذی 34*15 میلیمتر - 6000 تایی 3ردیفه

  130,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 45*15 میلیمتر - 4000 تایی 2 ردیفه

  115,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل کاغذی 30*18 میلیمتر - 6000 تایی 3 ردیفه

  135,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 31*21 میلیمتر - 6000 تایی 3 ردیفه

  160,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 35*30 میلیمتر - 4000 تایی 3 ردیفه

  165,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 51*34 میلیمتر - 3000 تایی 2 ردیفه

  190,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 60*40 میلیمتر - 1000 تایی تک ردیفه

  95,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 75*40 میلیمتر - 1000 تایی تک ردیفه

  115,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 55*50 میلیمتر - 1000 تایی تک ردیفه

  110,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 90*60 میلیمتر - 1000 تایی تک ردیفه

  190,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 80*50 میلیمتر - 1000 تایی تک ردیفه

  145,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 50*100 میلیمتر - 1000 تایی تک ردیفه

  180,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 80*100 میلیمتر - 500 تایی تک ردیفه

  140,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 100*100 میلیمتر - 500 تایی تک ردیفه

  170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 125*95 میلیمتر - 500 تایی تک ردیفه

  195,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 150*100 میلیمتر - 400 تایی تک ردیفه

  200,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • لیبل 200*100 میلیمتر - 300 تایی تک ردیفه

  200,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  قیمت
  تعداد ردیف