این بخش به دو قسمت عمده پرینتر لیزری و پرینتر جوهرافشان تقسیم می شود که در هر قسمت کلیه ملزومات آن شامل کارتریج، جوهر یا تونر، کاغذ و ... موجود می باشد.