کاغذ عروسکی به اصطلاح به کاغذهای مات مخصوص چاپ با دستگاههای لیزری گفته می شود. سطح این نوع کاغذ صاف و بدون بافت است و در گرماژ 100، 120، 160، 200، 220، 250 و 280، 300 گرم موجود می باشد. برندهای معروف کاغذ عروسکی Mondi محصول اتریش و Fabriano محصول ایتالیا است.

کاغذ عروسکی 

 • کاغذ عروسکی 160 گرم A4 - Mondi

  265,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 200 گرم A4 - Mondi

  320,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 100 گرم A3 - Mondi

  700,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 100 گرم A4 - Mondi

  350,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 300 گرم A4 - Fabriano

  220,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 300 گرم A3 - Fabriano

  440,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 120 گرم A4 - Mondi

  205,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 120 گرم A3 - Mondi

  410,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 280 گرم A3 - Mondi

  750,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 300 گرم A3 - Mondi

  750,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 250 گرم A3 - Mondi

  630,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 280 گرم A4 - Mondi

  380,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کاغذ عروسکی 100 گرم A4 - Fabriano

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ عروسکی 120 گرم A4 - Fabriano

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ عروسکی 160 گرم A4 - Fabriano

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ عروسکی 200 گرم A4 - Fabriano

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ عروسکی 240 گرم A4 - Fabriano

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ عروسکی 100 گرم A3 - Fabriano

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ عروسکی 120 گرم A3 - Fabriano

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ عروسکی 160 گرم A3 - Fabriano

  ناموجود ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف