کاغذ عروسکی به اصطلاح به کاغذهای مات مخصوص چاپ با دستگاههای لیزری گفته می شود. سطح این نوع کاغذ صاف و بدون بافت است و در گرماژ 100، 120، 160، 200، 220، 250 و 280، 300 گرم موجود می باشد. برندهای معروف کاغذ عروسکی Mondi محصول اتریش و Fabriano محصول ایتالیا است.

کاغذ عروسکی 

 • کاغذ عروسکی 200 گرم A4 - Mondi

  195,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 160 گرم A4 - Mondi

  160,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 120 گرم A4 - Mondi

  140,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 100 گرم A4 - بسته بندی ایران کاغذ موندی (Mondi) اتریش - برش و بسته بندی ایران

  240,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 120 گرم A4 - بسته بندی ایران کاغذ موندی (Mondi) اتریش - برش و بسته بندی ایران

  140,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 160 گرم A4 - بسته بندی ایران کاغذ موندی (Mondi) اتریش - برش و بسته بندی ایران

  165,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 250 گرم A4 - بسته بندی ایران کاغذ موندی (Mondi) اتریش - برش و بسته بندی ایران

  240,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 100 گرم A3 - بسته بندی ایران کاغذ موندی (Mondi) اتریش - برش و بسته بندی ایران

  460,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 120 گرم A3 - بسته بندی ایران کاغذ موندی (Mondi) اتریش - برش و بسته بندی ایران

  275,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 160 گرم A3 - بسته بندی ایران کاغذ موندی (Mondi) اتریش - برش و بسته بندی ایران

  360,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 200 گرم A3 - بسته بندی ایران کاغذ موندی (Mondi) اتریش - برش و بسته بندی ایران

  450,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 250 گرم A3 - بسته بندی ایران کاغذ موندی (Mondi) اتریش - برش و بسته بندی ایران

  470,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 200 گرم A4 - بسته بندی ایران کاغذ موندی (Mondi) اتریش - برش و بسته بندی ایران

  200,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 300 گرم A4 - Fabriano

  170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 300 گرم A3 - Fabriano

  340,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 250 گرم A4 - Mondi

  240,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 300 گرم A4 - Mondi

  260,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 280 گرم A4 - Mondi

  285,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 300 گرم A3 - Mondi

  530,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ عروسکی 280 گرم A3 - Mondi

  570,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف