تخته شاسی

تخته شاسی دور مشکی با کیفیت و چسبندگی بالا در ابعاد مختلف و ضخامت 8 میلیمتر 

تخته شاسی 

16 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 20x25 Scetch Board Size 20x25 - 10 Pieces مجموعه 10 عددی قیمت هر عدد : 1600 تومان

مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 50x70 Scetch Board Size 50x70 - 5 Pieces مجموعه 5 عددی قیمت هر عدد : 10000 تومان

10,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 100x70 Scetch Board Size 100x70 - 5 Pieces مجموعه 5 عددی قیمت هر عدد : 19000 تومان

19,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 30x60 Scetch Board Size 30x60 - 5 Pieces مجموعه 5 عددی قیمت هر عدد : 5500 تومان

5,500 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 10x15 Scetch Board Size 10x15 - 20 Pieces مجموعه 20 عددی قیمت هر عدد : 600 تومان

600 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 30x40 - سایز A3 Scetch Board Size 30x40 - 5 Pieces مجموعه 5 عددی قیمت هر عدد : 5000 تومان

4,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 20x30 - سایز A4 Scetch Board Size 20x30 - 10 Pieces مجموعه 10 عددی قیمت هر عدد : 2000 تومان

2,000 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 13x18 Scetch Board Size 13x18 - 20 Pieces مجموعه 20 عددی

900 تومان
مشاهده سریع
In Stock
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 15x20 Scetch Board Size 15x20 - 20 Pieces مجموعه 20 عددی قیمت هر عدد : 1000 تومان

1,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 24x30 Scetch Board Size 24x30 - 10 Pieces مجموعه 10 عددی قیمت هر عدد : 2200 تومان

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 30x30 Scetch Board Size 30x30 - 5 Pieces مجموعه 5 عددی قیمت هر عدد : 2600 تومان

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 30x45 Scetch Board Size 30x45 - 5 Pieces مجموعه 5 عددی قیمت هر عدد : 6000 تومان

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 40x60 Scetch Board Size 40x60 - 5 Pieces مجموعه 5 عددی

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 40x80 Scetch Board Size 40x80 - 5 Pieces مجموعه 5 عددی

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 50x60 Scetch Board Size 50x60 - 5 Pieces مجموعه 5 عددی

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تخته شاسی 8 میلیمتر 60x90 Scetch Board Size 60x90 - 5 Pieces مجموعه 5 عددی قیمت هر عدد : 14000 تومان

مشاهده سریع
نمایش 1 - 16 از 16 مورد

بالا