تونر فابریک پلاتر Oce F3/F11

محصول جدید

پودر فابریک پلاتر Oce F3/F11

لطفا تماس بگیرید

پودر فابریک پلاتر Oce F3/F11

تونر فابریک 450 گرمی

هر بطری 400 گرمی با Coverage 5% می تواند 1000 متر مربع چاپ نماید.

نوشتن نقد و نظر

تونر فابریک پلاتر Oce F3/F11

تونر فابریک پلاتر Oce F3/F11

پودر فابریک پلاتر Oce F3/F11

نظرات

مــحصولات مرتبط