تونر فابریک پلاتر Oce B5 گالری تصاویر

تونر فابریک پلاتر Oce B5

محصول جدید

پودر فابریک پلاتر Oce B5

لطفا تماس بگیرید

پودر فابریک پلاتر Oce B5

تونر فابریک 450 گرمی

هر بطری 400 گرمی با Coverage 5% می تواند 1000 متر مربع چاپ نماید.

نوشتن نقد و نظر

تونر فابریک پلاتر Oce B5

تونر فابریک پلاتر Oce B5

پودر فابریک پلاتر Oce B5

نظرات

مــحصولات مرتبط