کیف تجاری سه فایل سهند گالری تصاویر

کیف تجاری سه فایل سهند

محصول جدید

کیف تجاری سه فایل سهند

عدم موجودی

A4
24
6
کیف تجاری سه فایل سهند
در 4 رنگ اداری و متالیک
در سایز 375*300*70
مقاوم و ضد آب مناسب جهت حمل و نگهداری اسناد و اوراق

نظرات

مــحصولات مرتبط