اکسپندینگ قفلدار و دسته دار آفیس سایز A4 دوازده خانه سهند گالری تصاویر

اکسپندینگ قفلدار و دسته دار آفیس سایز A4 دوازده خانه سهند

محصول جدید

اکسپندینگ قفلدار و دسته دار آفیس سایز A4 دوازده خانه سهند

عدم موجودی

A4
12
24
6

اکسپندینگ قفلدار و دسته دار آفیس سایز A4

12 خانه دارای 4 رنگ مختلف 

مناسب جهت نگهداری، حمل و طبقه بندی اسناد و اوراق دارای 12 خانه جهت جداسازی آسان مدارک

نوشتن نقد و نظر

اکسپندینگ قفلدار و دسته دار آفیس سایز A4 دوازده خانه سهند

اکسپندینگ قفلدار و دسته دار آفیس سایز A4 دوازده خانه سهند

اکسپندینگ قفلدار و دسته دار آفیس سایز A4 دوازده خانه سهند

نظرات

مــحصولات مرتبط