دستگاه صحافی مارپیچ فلزی EP20 گالری تصاویر

دستگاه صحافی مارپیچ فلزی EP20

محصول جدید

دستگاه سیمی کن فلزی مارپیچ EP20

عدم موجودی

چین
20 برگ
500 برگ
برقی
مارپیچ
تمام خلاص کن

دستگاه سیمی کن فلزی مارپیچ EP20 دارای دکمه خلاص کن و فنرانداز برقی مناسب برای دفاتر فنی بزرگ

راهنمای خرید دستگاه صحافی

نحوه کار صحافی مارپیچ

نظرات

مــحصولات مرتبط