دستگاه صحافی مارپیچ فلزی PD2000A گالری تصاویر

دستگاه صحافی مارپیچ فلزی PD2000A

محصول جدید

دستگاه سیمی کن فلزی مدل PD2000A

عدم موجودی

15 برگ
6 خلاص کن
دستی

دستگاه سیمی کن فلزی مدل PD2000A تمام حرفه ای دارای فنرانداز برقی و 6 دکمه خلاص کن

راهنمای خرید دستگاه صحافی

نحوه کار صحافی مارپیچ

نظرات

مــحصولات مرتبط