رول سابلیمیشن 75 گرم عرض 160 - 30 متری

رول سابلیمیشن  75 گرم عرض 160 سانت 30 متری

رول سابلیمیشن مخصوص چاپ بر روی پارچه

محصولات مشابه