رول لمینت سرد براق عرض 91.4 گالری تصاویر

رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 91.4

محصول جدید

رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 90

رول لمینیت 50 متری

عدم موجودی

36 اینچ | 91.4 سانتی متر
50 متر
50 میکرون

رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 90

رول لمینیت 50 متری

1396-12-13

لینت 50 میکرون

برای سایزهای کوچک عکس سازگاری بهتری نسبت به100 میکرون داره

  نوشتن نقد و نظر

  رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 91.4

  رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 91.4

  رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 90

  رول لمینیت 50 متری

  مــحصولات مرتبط