دستگاه منگنه HD 23L24 FL کانگارو | Kangaro HD 23L24 FL Stapler گالری تصاویر

دستگاه منگنه HD 23L17 کانگارو | Kangaro HD 23L17 Stapler

محصول جدید

دستگاه منگنه کانگارو مدل HD 23L17

Kangaro HD 23L17 Stapler

310,000 تومان

23/6 ~ 23/17
200 میخ منگنه
140 برگ

مشخصات :

  • تماما فلز
  • منگنه با دهانه عریض
  • راهنمای تنظیم کاغذ همراه با قفل
  • پایه ضد لغزش جهت جلوگیری از خراشیدگی سطح میز

راهنمای استفاده از میخ منگنه
تعداد برگ / ضخامت برگ طول پایه میخ منگنه سایز میخ منگنه مصرفی
10 ~ 30 / 3 میلیمتر 6 میلیمتر 23/6

25 ~ 50 / 5 میلیمتر

8 میلیمتر 23/8
30 ~ 70 / 7 میلیمتر 10 میلیمتر 23/10
50 ~ 100 / 9 میلیمتر 13 میلیمتر 23/13
70 ~ 120 / 11 میلیمتر 15 میلیمتر 23/15
90 ~ 140 / 13 میلیمتر 17 میلیمتر 23/17

نوشتن نقد و نظر

دستگاه منگنه HD 23L17 کانگارو | Kangaro HD 23L17 Stapler

دستگاه منگنه HD 23L17 کانگارو | Kangaro HD 23L17 Stapler

دستگاه منگنه کانگارو مدل HD 23L17

Kangaro HD 23L17 Stapler

مــحصولات مرتبط