دستگاه منگنه HD 23L24 FL کانگارو | Kangaro HD 23L24 FL Stapler گالری تصاویر

منگنه وسط زن HD 23L17 کانگارو

محصول جدید

دستگاه منگنه کانگارو مدل HD 23L17

Kangaro HD 23L17 Stapler

410,000 تومان

23/6 ~ 23/17
200 میخ منگنه
140 برگ

مشخصات :

  • تماما فلز
  • منگنه با دهانه عریض
  • راهنمای تنظیم کاغذ همراه با قفل
  • پایه ضد لغزش جهت جلوگیری از خراشیدگی سطح میز

راهنمای استفاده از میخ منگنه
تعداد برگ / ضخامت برگطول پایه میخ منگنهسایز میخ منگنه مصرفی
10 ~ 30 / 3 میلیمتر6 میلیمتر23/6

25 ~ 50 / 5 میلیمتر

8 میلیمتر23/8
30 ~ 70 / 7 میلیمتر10 میلیمتر23/10
50 ~ 100 / 9 میلیمتر13 میلیمتر23/13
70 ~ 120 / 11 میلیمتر15 میلیمتر23/15
90 ~ 140 / 13 میلیمتر17 میلیمتر23/17

نوشتن نقد و نظر

منگنه وسط زن HD 23L17 کانگارو

منگنه وسط زن HD 23L17 کانگارو

دستگاه منگنه کانگارو مدل HD 23L17

Kangaro HD 23L17 Stapler

مــحصولات مرتبط