دستگاه چسب گرم AX-40T گالری تصاویر

دستگاه چسب گرم AX-T40

محصول جدید

دستگاه چسب گرم AX-40T

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 50  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  5,000 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول به میزان امتیازی که دارید

عدم موجودی

1100 * 500 * 900
330 میلی متر
40 میلی متر
300 کتاب در ساعت
کمتر از 25 دقیقه
خورشیدی و دارای خط زن عطف جلد

نظرات

مــحصولات مرتبط