دستگاه چسب گرم AX-40T گالری تصاویر

دستگاه چسب گرم AX-T40

محصول جدید

دستگاه چسب گرم AX-40T

عدم موجودی

1100 * 500 * 900
330 میلی متر
40 میلی متر
300 کتاب در ساعت
کمتر از 25 دقیقه
خورشیدی و دارای خط زن عطف جلد

نوشتن نقد و نظر

دستگاه چسب گرم AX-T40

دستگاه چسب گرم AX-T40

دستگاه چسب گرم AX-40T

مــحصولات مرتبط