دستگاه سری زن لیوان با 5 برد

دستگاه چاپ دارای 5 قالب لیوان و قابلیت چاپ همزمان در حدود 2 دقیقه
دارای نمایشگر دما وتنظیم دمای مجزا برای هر قالب

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه