جوهر پلاتر 5000/5500 - Inktec گالری تصاویر

جوهر 1 لیتری پلاتر hp 5000/5500 - Inktec

محصول جدید

جوهر پلاتر hp 5000/5500 - Inktec

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 10  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  1,000 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول به میزان امتیازی که دارید

عدم موجودی

کره جنوبی
6 رنگ
دای
1 لیتر

جوهر پلاترhp 5000/5500 - Inktec  شامل رنگ های C-M-Y-K-LC-LM

نظرات

مــحصولات مرتبط