جوهر سابلیمیشن یک لیتری فابریک ساندیسی

محصول جدید

جوهر سابلیمیشن یک لیتری فابریک ساندیسی

Fabric Sublimation Ink

930,000 تومان

جوهر سابلیمیشن یک لیتری فابریک ساندیسی

قابل استفاده دستگاه های پلاتر اپسون F6200 / F7200

نظرات

مــحصولات مرتبط