جوهر سابلیمیشن یک لیتری فابریک ساندیسی

جوهر سابلیمیشن یک لیتری فابریک ساندیسی

Fabric Sublimation Ink

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه