فنر پلاستیکی 32 میلیمتر گالری تصاویر

فنر پلاستیکی 32 میلیمتر

محصول جدید

فنر پلاستیکی 32 میلیمتر

عدم موجودی

220 تا 250 برگ
50 عدد
پلاستیک

فنر پلاستیکی 32 میلیمتر برای صحافی 220 تا 250 برگ استفاده می شود

نظرات

مــحصولات مرتبط