فنر پلاستیکی 22 میلیمتر گالری تصاویر

فنر پلاستیکی 22 میلیمتر

محصول جدید

فنر پلاستیکی 22 میلیمتر

عدم موجودی

160 تا 180 برگ
50 عدد
پلاستیک

فنر پلاستیکی 22 میلیمتر برای صحافی 160 تا 180 برگ استفاده می شود

نظرات

مــحصولات مرتبط