فنر پلاستیکی 20 میلیمتر گالری تصاویر

فنر پلاستیکی 20 میلیمتر

محصول جدید

فنر پلاستیکی 20 میلیمتر

عدم موجودی

140 تا 160 برگ
100 عدد
پلاستیک

فنر پلاستیکی 20 میلیمتر برای صحافی 140 تا 160 برگ استفاده می شود

نظرات

مــحصولات مرتبط