فنر پلاستیکی 18 میلیمتر گالری تصاویر

فنر پلاستیکی 18 میلیمتر

محصول جدید

فنر پلاستیکی 18 میلیمتر

عدم موجودی

130 تا 140 برگ
100 عدد
پلاستیک

فنر پلاستیکی 18 میلیمتر برای صحافی 130 تا 140 برگ استفاده می شود

نظرات

مــحصولات مرتبط