فنر پلاستیکی 14 میلیمتر گالری تصاویر

فنر پلاستیکی 14 میلیمتر

محصول جدید

فنر پلاستیکی 14 میلیمتر

90 تا 110 برگ
100 عدد
پلاستیک

فنر پلاستیکی 14 میلیمتر برای صحافی 90 تا 110 برگ استفاده می شود

نظرات

مــحصولات مرتبط