دستگاه منگنه برقی KW5990 گالری تصاویر

دستگاه منگنه برقی KW5990

محصول جدید

دستگاه منگنه برقی KW5990

Electric Stapler KW5990

عدم موجودی

24/6 ~ 26/6
25 برگ A4

دستگاه منگنه برقی KW5990، دستگاهی کم صدا و پرقدرت با ظرفیت دوخت 25 برگ A4 است که نوع سوزن آن از نوع 24/6 ~ 26/6 می باشد همچنین عمق دوخت آن 8 تا 35 میلی متر است.

نظرات

مــحصولات مرتبط