رول لمینیت 125 میکرون 100 متری مات - Axon

رول لمینیت 125 میکرون 100 متری مات اکسون

رول لمینیت عرض 104 سانتی متر

تولیدکننده

محصولات مشابه