رول لمینیت 125 میکرون 100 متری براق - Axon

رول لمینیت 125 میکرون 100 متری براق اکسون

رول لمینیت عرض 104 سانتی متر

تولیدکننده

محصولات مشابه