رول سلفون مات 25 میکرون عرض 44.5 گالری تصاویر

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 44.5 - 3000 متری

محصول جدید

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 44.5 سانت

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 10  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  1,000 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول به میزان امتیازی که دارید

عدم موجودی

Layer
44.5 سانتی متر
3000 متر
25 میکرون

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 44.5 سانت 3000 متری

این رول ها جهت سلفون کردن کارت ویزیت و سایر اوراق استفاده میشود.

نظرات

مــحصولات مرتبط