رول سلفون مات 25 میکرون عرض 34.5 گالری تصاویر

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 34.5 - 3000 متری

محصول جدید

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 34.5 سانت

عدم موجودی

Layer
34.5 سانتی متر
3000 متر
25 میکرون

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 34.5 سانت 3000 متری

این رول ها جهت سلفون کردن کارت ویزیت و سایر اوراق استفاده میشود.

نوشتن نقد و نظر

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 34.5 - 3000 متری

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 34.5 - 3000 متری

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 34.5 سانت

مــحصولات مرتبط