رول سلفون براق 24 میکرون عرض 69.5 گالری تصاویر

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 69.5 - 3000 متری

محصول جدید

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 69.5 سانت

عدم موجودی

Layer
69.5 سانتی متر
3000 متر
24 میکرون

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 69.5 سانت

این رول ها جهت سلفون کردن کارت ویزیت و سایر اوراق استفاده میشود.

نوشتن نقد و نظر

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 69.5 - 3000 متری

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 69.5 - 3000 متری

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 69.5 سانت

مــحصولات مرتبط