رول سلفون براق 24 میکرون عرض 44.5 گالری تصاویر

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 44.5 - 3000 متری

محصول جدید

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 44.5 سانت

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 10  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  1,000 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول به میزان امتیازی که دارید

عدم موجودی

Layer
44.5 سانتی متر
3000 متر
24 میکرون

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 44.5 سانت

این رول ها جهت سلفون کردن کارت ویزیت و سایر اوراق استفاده میشود.

نظرات

مــحصولات مرتبط