رول سلفون براق 24 میکرون عرض 49.5 گالری تصاویر

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 49.5 - 2000 متری

محصول جدید

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 49.5 سانت

عدم موجودی

Layer
49.5 سانتی متر
2000 متر
25 میکرون

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 49.5 سانت 2000 متری

این رول ها جهت سلفون کردن کارت ویزیت و سایر اوراق استفاده میشود.

نوشتن نقد و نظر

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 49.5 - 2000 متری

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 49.5 - 2000 متری

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 49.5 سانت

مــحصولات مرتبط