رول سلفون مات 25 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری گالری تصاویر

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری

محصول جدید

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 29.5 سانت

عدم موجودی

22.5 سانتی متر
1000 متر
25 میکرون

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 29.5 سانت 1000 متری

این رول ها جهت سلفون کردن کارت ویزیت و سایر اوراق استفاده میشود.

نوشتن نقد و نظر

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری

رول سلفون مات 25 میکرون عرض 29.5 سانت

مــحصولات مرتبط