رول سلفون براق 24 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری گالری تصاویر

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری

محصول جدید

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 29.5 سانت

عدم موجودی

29.5 سانتی متر
1000 متر
24 میکرون

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 29.5 سانت

این رول ها جهت سلفون کردن کارت ویزیت و سایر اوراق استفاده میشود.

نوشتن نقد و نظر

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 29.5 سانت

مــحصولات مرتبط