رول سلفون براق 24 میکرون عرض 22.5 - 2000 متری گالری تصاویر

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 22.5 - 2000 متری

محصول جدید

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 22.5 سانت

عدم موجودی

Layer
22.5 سانتی متر
2000 متر
24 میکرون

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 22.5 سانت

این رول ها جهت سلفون کردن کارت ویزیت و سایر اوراق استفاده میشود.

نوشتن نقد و نظر

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 22.5 - 2000 متری

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 22.5 - 2000 متری

رول سلفون براق 24 میکرون عرض 22.5 سانت

مــحصولات مرتبط