رول کالک کاغذی 112 میکرون عرض 91.4 گالری تصاویر

رول کالک کاغذی 112 میکرون عرض 91.4

محصول جدید

رول کالک کاغذی 112 میکرون عرض 90

عدم موجودی

کالک کاغذی
44 اینچ | 111.7 سانتی متر
45 متر

رول کالک کاغذی 112 میکرون عرض 90 با کیفیت عالی برای چاپ نقشه و شیت معماری

لوازم جانبی

نظرات

مــحصولات مرتبط