رول کنواس طبیعی عرض 152 - 12 متری گالری تصاویر

رول کنواس طبیعی عرض 152

محصول جدید

رول کنواس طبیعی عرض 152 - 12 متری

رول کنواس طبیعی با گرماژ 340 گرم و عرض 152 سانتی متر با 12 متر طول برای استفاده به عنوان بوم نقاشی و تابلو مناسب می باشد

عدم موجودی

340 گرم
کنواس
60 اینچ | 152.4 سانتی متر
12 متر

رول کنواس طبیعی عرض 152

نوشتن نقد و نظر

رول کنواس طبیعی عرض 152

رول کنواس طبیعی عرض 152

رول کنواس طبیعی عرض 152 - 12 متری

رول کنواس طبیعی با گرماژ 340 گرم و عرض 152 سانتی متر با 12 متر طول برای استفاده به عنوان بوم نقاشی و تابلو مناسب می باشد

مــحصولات مرتبط