رول تحریر عرض 45 سانتیمتر 50 متری

محصول جدید

رول تحریر یا رول پلاتر 80 گرم بوده و برای چاپ نقشه استفاده می شود.

20,000 تومان

80 گرم
تحریر
45 سانتی متر
50 متر

نوشتن نقد و نظر

رول تحریر عرض 45 سانتیمتر 50 متری

رول تحریر عرض 45 سانتیمتر 50 متری

رول تحریر یا رول پلاتر 80 گرم بوده و برای چاپ نقشه استفاده می شود.

مــحصولات مرتبط