دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 297 گالری تصاویر

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 297

محصول جدید

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 297

قابلیت انجام چند پرفراژ و خط تا به صورت هم زمان

فید کاغذ و مقوا بسیار قوی

6,000,000 تومان

30 برگ A4 در دقیقه
90 برگ A4 در دقیقه
ایران
حداقل سایز : A6 - حداکثر سایز : A2
حداقل گرماژ: 70gr - حداکثر گرماژ : 500gr و حداکثر گرماژ 500gr
45 سانتی متر
عرض دهانه ورودی این دستگاه حداقل عرض ورودی A6 و حداکثر عرض ورودی A2 می باشد.

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 297

این دستگاه دارای 2 پرفراژ و 2 خط تا به صورت پیش فرض می باشد که قابلیت انجام چند پرفراژ و خط تا به صورت هم زمان را فراهم میکند همچنین دارای فید کاغذ و مقوا بسیار قوی می باشد.

نوشتن نقد و نظر

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 297

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 297

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 297

قابلیت انجام چند پرفراژ و خط تا به صورت هم زمان

فید کاغذ و مقوا بسیار قوی

مــحصولات مرتبط