دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 397 گالری تصاویر

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 397

محصول جدید

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 397

دارای سرعت متغیر برای تنظیم بهتر گرماژ مختلف

دارای کنتور شمارنده

8,000,000 تومان

30 برگ A4 در دقیقه
90 برگ A4 در دقیقه
ایران
حداقل گرماژ 70gr و حداکثر گرماژ 500gr
45 سانتی متر
عرض دهانه ورودی این دستگاه حداقل عرض ورودی A6 و حداکثر عرض ورودی A2 می باشد.

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 397

این دستگاه دارای 2 پرفراژ و 2 خط تا به صورت پیش فرض می باشد که قابلیت انجام چند پرفراژ و خط تا به صورت هم زمان را فراهم میکند همچنین دارای فید کاغذ و مقوا بسیار قوی می باشد.

از دیگر ویژگی های این دستگاه داشتن سرعت متغیر برای تنظیم بهتر گرماژ مختلف و داشتن کنتور شمارنده می باشد که در مقایسه با دستگاه PL 297 یک مزیت به شمار می آید.

نوشتن نقد و نظر

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 397

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 397

دستگاه پرفراژ و خط تا تمام اتومات PL 397

دارای سرعت متغیر برای تنظیم بهتر گرماژ مختلف

دارای کنتور شمارنده

مــحصولات مرتبط