جوهر پلاتر Nano - Canon IPF8000s/IPF9000s (Pigment) گالری تصاویر

جوهر پلاتر Nano - Canon IPF8000s/IPF9000s (Pigment)

محصول جدید

جوهر پلاتر Nano - Canon IPF8000s/IPF9000s (Pigment)

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 10  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  1,000 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول به میزان امتیازی که دارید

عدم موجودی

1 لیتر

جوهر مشکی مخصوص پلاتر Canon IPF8000s/IPF9000s

جوهر با حجم یک لیتر

نظرات

مــحصولات مرتبط