اسکنر طولی عرض 44 اینچ کانتکس مدل Contex IQ Quattro 4490 گالری تصاویر

اسکنر طولی عرض 44 اینچ Contex IQ 4490

محصول جدید

اسکنر طولی کانتکس 4490 - Scanner Contex IQ Quattro 4490 با قابلیت اسکن رنگی و سیاه و سفید تا حداکثر عرض 1118 میلیمتر با دقت 1200dpi

توجه: قیمت مذکور جهت اسکنر بدون پایه بوده و در صورت درخواست پایه بایستی هزینه جداگانه پرداخت گردد.

لطفا تماس بگیرید

اسکنر طولی نقشه

نوشتن نقد و نظر

اسکنر طولی عرض 44 اینچ Contex IQ 4490

اسکنر طولی عرض 44 اینچ Contex IQ 4490

اسکنر طولی کانتکس 4490 - Scanner Contex IQ Quattro 4490 با قابلیت اسکن رنگی و سیاه و سفید تا حداکثر عرض 1118 میلیمتر با دقت 1200dpi

توجه: قیمت مذکور جهت اسکنر بدون پایه بوده و در صورت درخواست پایه بایستی هزینه جداگانه پرداخت گردد.

مــحصولات مرتبط